Relación contratos menores 2020 – 1er semestre
Relación contratos menores 2020 – 3er trimestre
Relación contratos menores 2020 – 4º trimestre >= 5000 €